Много от Вас вероятно този месец са имали и продължават да имат проблем с подаването на декл. 1 “Данни за осигуреното лице” към НАП, поради факта, че софтуерните компании още не са си актуализирали своите продукти, а когато най-накрая го направят ще са останали много малко дни за подаването на декларациите и самите актуализации ще Ви струват десетки левове, които можете да си спестите. Ние ще се опитаме да Ви помогнем при изготвянето на декларацията и то с използването на софтуера, който имате до момента.

За целта отворете текстовия файл, който се генерира и който изпращате към НАП.

Промените в декларация 1 са следните:

  1. Отпада от декларацията поле 15.1 “Код за прекратяване”, в текстовия формат той е 19-ти поред. Досега той е генериран под формата на празно поле или обозначен с цифрите 0,1 или 2.
  2. Поле 13 от декл. 1 , а именно “Код за сумирано изчисляване на работното време вече не е 2 цифри, а е 4 цифри и за разлика от преди, вече се огражда с двойни кавички – “ ”. Полето се попълва само ако кодът на осигуреното лице в т.12 от декларацията е 16 – за лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец. Т.е. ако във Вашето предприятие няма такива лица записът вече трябва да бъде следният: “0000”. Но ако във вашето предприятие има такива лица, то записите са следните: за първите две цифри съответно: от 02 до 12 в съответствие с броя месеци в установения период на сумирано изчисляване на работното време, а за вторите две: от 01 до 12 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните. В текстовия файл тази позиция досега беше 32-ра подред, но след премахването на позиция номер 19, тя вече е на 31-во място.

Ако има останали неясноти, по-долу Ви предоставяме допълнителна информация:

  • Указания за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" може да изтеглите от тук

  • Самата декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" може да изтеглите от тук

  • Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице", отнасящи се за данни с период след 31.12.2020г. може да изтеглите от тук