Какво следва след ригистрацията на фирма?

Вече сте регистрирали своята фирма в Търговски регистър, получили сте ЕИК. Какво следва след това?

 • Декларация за самоосигуряващо се лице

С започване на дейността на фирмата, управителят трябва да подаде декларация към НАП за самоосигуряващо се лице – Окд-5. https://nra.bg/wps/portal/nra/documents/insurance/7cf74749-6d4d-4fda-a7cf-9ac8fb80aab7 на посочения линк можете да намерите и самата декларация, както и в всеки офис на НАП. Декларацията се подава с цел да уведомим НАП, че вече ще сме самоосигуряващи се лица и че си декларираме и плащаме осигуровките, според дохода на който сте избрали да се осигурявате/в момента е между 710 – 3 400лв/.

Можете да я подадете по някой от следните начини:

 • На място в съответната компетентна териториална дирекция/офис на НАП по постоянен адрес на физическото лице, където ще Ви дадат и екземпляр от нея
 • Чрез лицензиран пощески оператор
 • По електронен път с ПИК, издаден от НАП, през портала за предоставяне на електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/
 • С електронен подпис/КЕП/, отново през електронния портал на НАП

Имайте в предвид, че подаването на тази декларация носи след себе си ангажимента за подаване на декларация 1 всеки месец, след подаваето й ще можете да си платите и самите осигуровки за предходния месец.

 • Счетоводство

Най-добре да се наеме счетоводител или да се използват услугите на счетодна кантора от самото начало на създаване на фирмата. Така ще бъдете усведомени за всички срокове и няма да пропуснете нещо важно. Особено ако сте регистрирани по ДДС, дори и да нямате приходи или разходи, трябва да се подава справка – декларация, заедно с дневници за покупки и продажби към НАП до 14-то число на месеца, следващ месеца.  Също при назначаване на персонал по трудов договор, трявба в 3-дневен срок да се подаде уведомление до НАП, както и да се подават декларации за техните осигуровки всеки месец. Глобите за неподадени в срок декларации и уведомления са доста „солени“, така че не си причинявайте главоболия.

 • Касов апарат или друго фискално устройство

Касовият апарат е задължителен по закон, ако планирате да приемате плащания в брой/кеш/. Всички фискални устройства се ригистрират в НАП, но за това ще се погрижи, фирмата от която сте решили да си го закупите. През цялото време касовият апарат е свързан към приходната агенция и изпраща информация. Точно затова отпадна изискването за ежедневно приключване на касов апарат и водене на касова книга. Сега, трябва единствено да си пускате месечен отчет, който да предавате на Вашето счетоводство.

 • Разплащателна сметка

Откриването на фирмена банкова сметка е задължително усливие, ако Вашите клиенти ще Ви плащат по банков път, а също и чрез POS-терминал. Също така тя е изключително удобна ако използвате онлайн разплащането към своите контрагенти.

Важно е да се спомене, че ако работите с клиентите си и в брой, и чрез банка, то трябва да притежавате и касов апарат и разплащателна сметка.

 • Фирмен печат

На теория фирмения печат не е задължителен, но на практика всички фирми го използват, при сключване на сделки и подписване на договори, а и не само, все още почти всички държавни институции го изискват и отказват да издадат или приемат някой документ без него. В същото време изкарването му е много лесно и евтино и би Ви спестило много нерви за напред.

 • Електронен подпис

Също като печата законово не е задължителен, но на практика работата с него е много по-лесна. Използва се при работа с НАП, НОИ, Търговски Регистър, НСИ и други. Той може да бъде издаден на физическото лице, управител, това спестява разходи, а и при създаване на 2 или повече фирми ще можете да ги подписвате с един електронен подпис. Има и друг вариант, да не си правите електронен подпис, а да упълномощите съответната счетоводна кантора и тя с неин подпис да подписва докумнети от Ваше име.

 • Регистрация в ДАНС

Регистрацията в ДАНС, не се отнася за всички фирми, а само за изброени дейности. Пълният списък на тези дейностти можете да намерите тук: https://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/katzadl-mitem-bg

 • Изработка на лого, визитки, сайт и рекламни материали

Това може би е най-незадължителното от всичко казано дотук. Но е от съществено значение, да можете да се рекламирате, особено важно е за новостартиращите фирми. Наемате помещение и хората трябва да могат да се ориентират какъв е този нов обект, какви услуги или стоки се предлагат в него. Или пък искате да работите онлайн, в този случай сайтът е изключиелно важен и полезен за спечелване на нови клиенти.

В общи линии, това е. Според дейността, която ще извършвате са възможни и други неща като разрешителни, допълнителни лицензи и други.

Успешно ново бизнес начинание!