От днес 21.12.2020г. започва приема на заявления за компесации за бизнесите, които трябваше да преустановят дейност през последните седмици поради издадена заповед от Министъра на Здравеопазването от органите на НАП. Документи ще се приемат само по електронен път, където ще има специално разработена платформа.

     Одобрените от правителството са 156 мл. лева осигурени от Оперативна програма “Иновации и конкурентноспосбност” към НАП. Финансирането е: 132,6 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 23,4 млн. лв. – национално съфинансиране. Идеята е да се подпомогне на българските предприятия с директна безвъзмездна финансова подкрепа.

     Магазините в моловете и останалите фирми от сектор търговия, които са засегнати ще получат като компенсация 10 % от приходите си, реализирани в периода 27.11-21.12.2019 г., като ако обектите са започнали своята дейност през 2020г., то техният базов период ще бъде октомври 2020г. 

     Ресторанти, барове, нощни заведения, фитеси и др. ще получат 20 % от своят оборот, отново по горе-изброеният критерии. 

     Кандидатите ще трябва да посочат името на фирмата си, оборотите реализирани през предишният отчетен период, съвпадащ с този в който тази година не са работили и обектите, които са им засегнати от противоепидемичните мерки.

    За подробна информация и кандидатстване, можете да посетите линка: http://nra.bg/page?id=799