Заповедта за помощ на служителите във временно затворените бизнеси за периода 22.03-31.03.2021г., чийто работниците са излязли в принудителен неплатен отпуск, могат да получат компенсциии по държавната мярка “Запази ме” е актуализирана от Министърът на труда и социалната политика – Деница Сачева.

За компенсации, в размер на 75% от осигурителния доход за месец октомври могат да кандидатстват заетите в:

 • Търговски центрове тип МОЛ
 • Магазини на едро и дребно с търговска площ над 300м2
 • Ресторанти
 • Фитнеси
 • Обучителни центрове
 • Туристически фирми
 • Компании за организиране на конгреси и публични мероприятия
 • Казина и игрални зали
 • Кина, театри, музеи, библиотеки и др.

Работодателите, които вече са кандидатствали и са били удобрени и желаят да продължат да получават компенсации трябва да подадат следните документи:

 1. Приложение 3 – Списък работници
 2. Приложение 8 – Декларация за наличие или липса на промени
 3. Приложение 9 – Карта за участие
 4. Приложение 10 – Таблица за агрегиране на информация за участници

Процедурата за подаване на документи от работодаелите, които досега не са кандидатствали е следната:

 1. Приложение 1 – Заявление-декларация
 2. Приложение 2 – Декларация служител
 3. Приложение 3 – Списък
 4. Приложение 9 – Карта за участие
 5. Приложение 10 – Таблица за агрегиране на информация за участници
 6. Приложение I – Декларация за минимални и държавни помощи

Пълна информация, всички одобрени кандидати, както и набор от образци на всички нужни документи, може да изтеглите от тук: https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/